Individualsamtaler

Er du i en situasjon hvor du… 

 ... opplever problemer med eget tankemønster?

... er i en vanskelig livssituasjon?

... har behov for å bli lyttet aktivt til?

... strever med dårlig selvfølelse?

... opplever å ikke strekke til i hverdagen?

... strever med å ta avgjørende valg?

... sliter med kommunikasjon og samhandling?

... opplever det vanskelig å fremme egne meninger og ønsker?

... eller bare trenger noen å prate med?

 

Jeg kan tilby et sted hvor du kan lufte tanker og følelser og prate om det som kan virke vanskelig og uoverkommelig.

Gjennom samtaler vil det åpne seg nye muligheter!

Del denne siden med andre!

© 2020 Cesilie Mathiesen Par- og familieterapi