Familiesamtaler

Å være en del av en familie, kan være svært krevende til tider. Hvis et av barna strever på skolen, eller partneren blir arbeidsledig, så påvirker det hverdagen til alle i familien og de som står dem nær.

Noen ganger blir utfordringene så store at ett eller flere av familiemedlemmene får problemer med å fungere i det daglige. Eller kanskje tar det for stort fokus, slik at det blir lite krefter igjen til andre ting. Jo tidligere en søker hjelp, desto bedre!

Til familiesamtaler kommer hele eller deler av familien sammen. Samtalene foregår slik at hvert familiemedlem skal oppleve seg sett, hørt og forstått.

Del denne siden med andre!

© 2020 Cesilie Mathiesen Par- og familieterapi